Thêm Thứ Tự Ưu Tiên Sản Phẩm

Thêm Thứ Tự Ưu Tiên Sản Phẩm

Thêm Thứ Tự Ưu Tiên Sản Phẩm Thông thường, sản phẩm nào vừa được tạo hoặc thay đổi, cập nhật thông tin, số lượng, hình ảnh, …. thì được nằm ở đầu danh sách quản lý Nếu người bán muốn … Continued
Đặt Giá Bán Cho Sản Phẩm

Đặt Giá Bán Cho Sản Phẩm

Đặt Giá Bán Cho Sản Phẩm Người bán cần phải cài đặt giá cho sản phẩm để khách hàng khi đặt hàng có thể thanh toán và ra quyết định mua hàng trên trực tuyến. Khi có nền tảng Gosell … Continued
In Mã Vạch Của Sản Phẩm

In Mã Vạch Của Sản Phẩm

In Mã Vạch Của Sản Phẩm   Hướng Dẫn: Bước 1: Đăng Nhập Vào Trang Quản Trị Dashboard ( Link: https://admin.gosell.vn/home ) Bước 2: Click vào Mục Sản Phẩm, chọn phần Tất Cả Sản Phẩm Bước 3: Click vào mục … Continued
Quản Lý Sản Phẩm

Quản Lý Sản Phẩm

Hướng Dẫn Quản Lý Sản Phẩm Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard Bước 2: Click vào mục Sản Phẩm, Chọn Tất Cả Sản Phẩm Khi Click vào phần Tất cả sản phẩm sẽ hiện phần giao diện Quản lý sản phẩm, ở đây người … Continued
Hướng Dẫn Tạo Mẫu Mã Thuộc Tính Sản Phẩm

Hướng Dẫn Tạo Mẫu Mã Thuộc Tính Sản Phẩm

Hướng Dẫn Tạo Mẫu Mã Thuộc Tính Sản Phẩm Người bán muốn mở rộng các mẫu mã thuộc tính sản phẩm để cho khách hàng có thêm nhiều lựa chọn, bài viết này sẽ hướng dẫn người bán cập nhật … Continued
Thêm Thông Tin Chi Tiết Sản Phẩm

Thêm Thông Tin Chi Tiết Sản Phẩm

Thêm Thông Tin Chi Tiết Sản Phẩm Người bán cần phải thêm những thông tin chi tiết cơ bản để giúp khách hàng của mình tìm kiếm dễ dàng ở bất cứ đâu trên mạng xã hội, cửa hàng trực … Continued
Nhập Danh Sách Sản Phẩm

Nhập Danh Sách Sản Phẩm

Nhập Danh Sách Sản Phẩm Nhập danh sách sản phẩm giúp cho người bán có thể nhanh chóng đăng tải hàng loạt sản phẩm bằng tệp dữ liệu dưới định dạng Excel, CSV. Hướng dẫn nhập danh sách sản phẩm … Continued
Thêm Hình Ảnh Hiển Thị Sản Phẩm

Thêm Hình Ảnh Hiển Thị Sản Phẩm

Thêm Hình Ảnh Hiển Thị Sản Phẩm Người bán nên thêm hình ảnh sản phẩm hiển thị một cách trực quan, dễ hiểu, nêu bật được những lợi ích đem lại cho khách hàng để khiến khách hàng ra quyết … Continued
Xuất danh sách sản phẩm

Xuất danh sách sản phẩm

Hướng Dẫn Xuất Danh Sách Sản Phẩm Trong GoSELL Xuất danh sách sản phẩm giúp bạn có thể tải về toàn bộ dữ liệu về hàng hóa về thiết bị máy tính để tiện lợi trong việc kiểm tra, đối … Continued
Đặt Giá Bán Cho Sản Phẩm

Đặt Giá Bán Cho Sản Phẩm

Đặt Giá Bán Cho Sản Phẩm Người bán cần phải cài đặt giá cả để khách hàng khi đặt hàng có thể thanh toán và ra quyết định mua hàng trên trực tuyến và khi có nền tảng GoSELL bạn … Continued