Thêm Thông Tin Sản Phẩm Chi Tiết

Thêm Thông Tin Sản Phẩm Chi Tiết

Thêm Thông Tin Chi Tiết Sản Phẩm Người bán cần phải thêm những thông tin chi tiết cơ bản để giúp khách hàng của mình tìm kiếm dễ dàng ở bất cứ đâu trên mạng xã hội, cửa hàng trực … Continued
Hướng dẫn sử dụng tính năng phiếu chuyển hàng

Hướng dẫn sử dụng tính năng phiếu chuyển hàng

Tính năng phiếu chuyển hàng – chuyển hàng tồn kho của GoSELL được sử dụng để quản lý, theo dõi việc chuyển sản phẩm giữa các chi nhánh trong chuỗi cửa hàng với nhau, đảm bảo chính xác số lượng … Continued
Thêm Thứ Tự Ưu Tiên Sản Phẩm

Thêm Thứ Tự Ưu Tiên Sản Phẩm

Thêm Thứ Tự Ưu Tiên Sản Phẩm Thông thường, sản phẩm nào vừa được tạo hoặc thay đổi, cập nhật thông tin, số lượng, hình ảnh,… thì được nằm ở đầu danh sách quản lý và bạn có thể quản … Continued
Thêm Hình Ảnh Hiển Thị Sản Phẩm

Thêm Hình Ảnh Hiển Thị Sản Phẩm

Thêm Hình Ảnh Hiển Thị Sản Phẩm Người bán nên thêm hình ảnh sản phẩm hiển thị một cách trực quan, dễ hiểu, nêu bật được những lợi ích đem lại cho khách hàng để khiến khách hàng ra quyết … Continued
Đặt Giá Bán Cho Sản Phẩm

Đặt Giá Bán Cho Sản Phẩm

Đặt Giá Bán Cho Sản Phẩm Người bán cần phải cài đặt giá cho sản phẩm để khách hàng khi đặt hàng có thể thanh toán và ra quyết định mua hàng trên trực tuyến. Khi có nền tảng Gosell … Continued
Đặt Mã SKU Cho Sản Phẩm

Đặt Mã SKU Cho Sản Phẩm

Đặt Mã SKU Cho Sản Phẩm Mã SKU là từ viết tắt của Stock Keeping Unit, có nghĩa là đơn vị phân loại hàng hóa tồn kho bằng cách phân loại sản phẩm giống nhau về hình dạng, chức năng, … Continued
Thêm Kích Thước Sản Phẩm

Thêm Kích Thước Sản Phẩm

Thêm Kích Thước Sản Phẩm Người bán sẽ không mất thêm thời gian quá nhiều để liên hệ cho những bên đối tác vận chuyển báo giá phí cho khách hàng. GoSELL đã kết nối bên trong phần Cài đặt … Continued
Cập Nhật Sản Phẩm

Cập Nhật Sản Phẩm

Cập Nhật Sản Phẩm Sau khi đã đăng tải nhập thông tin lên kho hàng. hoặc đã kinh doanh một thời gian, nếu bạn muốn thay đổi hoặc cập nhật thông tin thêm cho sản phẩm của mình, thì hãy … Continued
Bật / Tắt ( Hiện/ Ẩn ) Sản Phẩm

Bật / Tắt ( Hiện/ Ẩn ) Sản Phẩm

Bật / Tắt ( Hiện/ Ẩn ) Sản Phẩm Khi bạn muốn ngưng kinh doanh một số sản phẩm nhưng không muốn xóa hoàn toàn hoặc hiển thị trên Website, di động; tính năng hiện/ ẩn sản phẩm của GoSELL … Continued