Giới Thiệu Trang Quản Trị (Dashboard)

Giới Thiệu Trang Quản Trị (Dashboard)

Giới Thiệu Trang Quản Trị GoSELL (Dashboard) Để phát triển tốt công việc kinh doanh, bán hàng trên trực tuyến, mạng xã hội, … nhưng không phải mất quá nhiều thời gian trong việc chuẩn bị về mặt kỹ thuật, … Continued
Giới Thiệu Giao Diện Trang Sản Phẩm

Giới Thiệu Giao Diện Trang Sản Phẩm

Giới Thiệu Giao Diện Trang Sản Phẩm Bạn có thể thiết kế website GoWEB, chọn lựa giao diện phù hợp. Ở giao diện trang sản phẩm sẽ thể hiện những nội dung sau: Hình ảnh hiển thị: là hình ảnh … Continued
Giới Thiệu Giao Diện Trang Dịch Vụ

Giới Thiệu Giao Diện Trang Dịch Vụ

Giới Thiệu Giao Diện Trang Dịch Vụ Bạn có thể thiết kế website GoWEB, chọn lựa mẫu phù hợp. Ở giao diện trang dịch vụ sẽ thể hiện những nội dung sau: 1/ Hình ảnh hiển thị: là hình ảnh dịch … Continued
Cài Đặt Tài Khoản

Cài Đặt Tài Khoản

Cài Đặt Tài Khoản Bạn muốn cập nhật số điện thoại mới để bộ phận chăm sóc khách hàng GoSell hỗ trợ tốt nhất cho bạn và muốn cập nhật mặt khẩu mới, hãy thực hiện theo các bước sau … Continued
Cài Đặt Thông Tin Cửa Hàng

Cài Đặt Thông Tin Cửa Hàng

Cài Đặt Thông Tin Cửa Hàng Ở phần Thông Tin Cửa Hàng bên trong Cài Đặt là nơi giúp bạn hoàn thiện nội dung cho cửa hàng trực tuyến mình đầy đủ những thông tin cơ bản như sau; Thông Tin Chung Thông Tin … Continued
Thay Đổi Thông Tin Tài Khoản Đăng Nhập GoAPP

Thay Đổi Thông Tin Tài Khoản Đăng Nhập GoAPP

Thay Đổi Thông Tin Tài Khoản Đăng Nhập GoAPP Bạn muốn cập nhật số điện thoại mới để bộ phận chăm sóc khách hàng GoSell hỗ trợ tốt nhất cho bạn và muốn cập nhật mặt khẩu mới, hãy thực … Continued
Thêm Thông Tin Giới Thiệu Cửa Hàng

Thêm Thông Tin Giới Thiệu Cửa Hàng

Thêm Thông Tin Giới Thiệu Cửa Hàng Bạn đang muốn quảng bá đến hàng ngàn khách hàng, cho họ biết đến tên thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của bạn, kết nối thường xuyên với họ qua website, mobile app. … Continued
Thêm Thông Tin Liên Hệ Cửa Hàng

Thêm Thông Tin Liên Hệ Cửa Hàng

Thêm Thông Tin Liên Hệ Cửa Hàng Hãy để số điện thoại thường xuyên dễ liên lạc và khi khách hàng gọi điện bạn có thể bắt máy, giải đáp ngay được những thắc mắc, xác nhận của khách hàng … Continued
Thêm Liên Kết Facebook, Instagram, Youtube

Thêm Liên Kết Facebook, Instagram, Youtube

Thêm Liên Kết Facebook, Instagram, Youtube Hãy để số điện thoại thường xuyên dễ liên lạc và khi khách hàng gọi điện bạn có thể bắt máy, giải đáp ngay được những thắc mắc, xác nhận của khách hàng hoặc … Continued
Bật Tính Năng Khách Hàng Mua Hàng Nhanh

Bật Tính Năng Khách Hàng Mua Hàng Nhanh

Bật Tính Năng Khách Hàng Mua Hàng Nhanh Hãy giúp cho khách hàng thoải mái, và thao tác nhanh chóng khi họ muốn đặt hàng ngay nhưng chưa muốn đăng ký tài khoản, xác thực thông tin Hướng dẫn: Bước … Continued