Kích hoạt Phương Thức Thanh Toán Tiền Mặt

Kích hoạt Phương Thức Thanh Toán Tiền Mặt

Kích hoạt Phương Thức Thanh Toán Tiền Mặt Phương thức thanh toán tiền mặt là phương thức thanh toán trả tiền tại cửa hàng áp dụng với giao diện đặt chỗ dịch vụ như đặt lịch sử dụng dịch vụ … Continued
Kích Hoạt Phương Thức Thanh Toán Tại Quầy

Kích Hoạt Phương Thức Thanh Toán Tại Quầy

Kích hoạt phương thức thanh toán tại quầy   Lưu ý: Phương thức này chỉ dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ Thanh toán trực tiếp tại quầy là hình thức phổ biến nhất và được nhiều khách hàng … Continued
Hướng Dẫn Tạo Dịch Vụ Đặt Chỗ Không Cần Thanh Toán

Hướng Dẫn Tạo Dịch Vụ Đặt Chỗ Không Cần Thanh Toán

Hướng Dẫn Cách Tạo Dịch Vụ Đặt Chỗ Thanh Toán Sau Với tính năng, tạo dịch vụ đặt chỗ không cần thanh toán thanh toán, SELLER (người bán hàng) có thể tắt phương thức thanh toán cho dịch vụ. Sau … Continued
Thêm Thông Tin Tài Khoản Ngân Hàng Shop

Thêm Thông Tin Tài Khoản Ngân Hàng Shop

  Thêm Thông Tin Tài Khoản Ngân Hàng Shop Hiện tại GoSell hỗ trợ cho người bán 2 phương thức thanh toán online cho khách hàng chủ shop :  Phương thức 1: Thanh toán qua VISA / ATM, số tiền được … Continued