Thêm Thông Tin Tài Khoản Ngân Hàng của Shop

Thêm Thông Tin Tài Khoản Ngân Hàng của Shop

Thêm Thông Tin Tài Khoản Ngân Hàng của Shop Hiện tại GoSELL hỗ trợ cho người bán 2 phương thức thanh toán online cho khách hàng chủ shop: Phương thức 1: Thanh toán qua VISA/ATM, số tiền được thanh toán … Continued
Kích hoạt Phương Thức Thanh Toán Tiền Mặt

Kích hoạt Phương Thức Thanh Toán Tiền Mặt

Kích hoạt Phương Thức Thanh Toán Tiền Mặt Phương thức thanh toán tiền mặt là phương thức thanh toán trả tiền tại cửa hàng áp dụng với giao diện đặt chỗ dịch vụ như đặt lịch sử dụng dịch vụ … Continued