Tìm Thông Tin Nhóm Khách Hàng Thân Thiết

Tìm Thông Tin Nhóm Khách Hàng Thân Thiết

Bạn muốn xem trong nhóm khách hàng bạn đã phân loại hoặc nhóm khách hàng thân thiết bạn đã thiết lập có bao nhiêu khách hàng đăng ký? Từ đó dành thời gian để tạo nhiều bài viết nội dung … Continued
Hồ Sơ Khách Hàng

Hồ Sơ Khách Hàng

Tổng Quan Về Hồ Sơ Khách Hàng Hồ Sơ Khách Hàng là gì?   Hồ Sơ Khách Hàng (Customer Profile) là thông tin chi tiết của 1 khách hàng. Customer Profile giúp người bán xem thông tin chi tiết về … Continued
Tạo Thẻ Khách Hàng Trên Ứng Dụng GoSELL

Tạo Thẻ Khách Hàng Trên Ứng Dụng GoSELL

Thẻ Khách Hàng là một trong những công cụ giúp phân loại khách hàng theo những sở thích cá nhân, đam mê hoặc ngành nghề của họ. Thẻ Khách Hàng giúp cho người bán phân biệt được những khách hàng … Continued