Tìm Thông Tin Nhóm Khách Hàng Thân Thiết

Tìm Thông Tin Nhóm Khách Hàng Thân Thiết

Tìm Thông Tin Nhóm Khách Hàng Thân Thiết Trên GoSELL Bạn muốn xem trong nhóm khách hàng bạn đã phân loại, nhóm khách hàng thân thiết bạn đã thiết lập có bao nhiêu khách hàng đăng ký? Từ đó dành … Continued
Tìm Thông Tin Khách Hàng Cũ

Tìm Thông Tin Khách Hàng Cũ

Hướng Dẫn Tìm Thông Tin Khách Hàng Cũ Nếu có khách hàng đang liên hệ với bạn và đặt hàng, bạn muốn kiểm tra lại thông tin khách hàng để xem đây có phải là khách hàng đã từng đặt … Continued
Tạo Thẻ Khách Hàng

Tạo Thẻ Khách Hàng

Tạo Thẻ Khách Hàng Trên Ứng Dụng GoSELL Thẻ Khách Hàng là một trong những công cụ giúp phân loại khách hàng theo những sở thích cá nhân của họ, đam mê hoặc ngành nghề của họ. Thẻ Khách Hàng … Continued