Tìm Thông Tin Nhóm Khách Hàng Thân Thiết

Tìm Thông Tin Nhóm Khách Hàng Thân Thiết

Tìm Thông Tin Nhóm Khách Hàng Thân Thiết Trên GoSELL Bạn muốn xem trong nhóm khách hàng bạn đã phân loại, nhóm khách hàng thân thiết bạn đã thiết lập có bao nhiêu khách hàng đăng ký? Từ đó dành … Continued
Hồ Sơ Khách Hàng

Hồ Sơ Khách Hàng

Tổng Quan Về Hồ Sơ Khách Hàng Hồ Sơ Khách Hàng là gì ? Hồ Sơ Khách Hàng (Customer Profile) là thông tin chi tiết của 1 khách hàng Customer Profile giúp người bán xem thông tin chi tiết (họ … Continued
Tạo Thẻ Khách Hàng

Tạo Thẻ Khách Hàng

Tạo Thẻ Khách Hàng Trên Ứng Dụng GoSELL Thẻ Khách Hàng là một trong những công cụ giúp phân loại khách hàng theo những sở thích cá nhân của họ, đam mê hoặc ngành nghề của họ. Thẻ Khách Hàng … Continued