Cài Đặt Google Analytics Với Website

Cài Đặt Google Analytics Với Website

Cài Đặt Google Analytics (Website) Google Analytics là gì ? Google Analytics là một trong số các công cụ seo miễn phí được cung cấp bởi Google nhằm thu thập dữ liệu về hiện diện kỹ thuật số của website … Continued
Lên lịch gửi Thông Báo Đẩy (Push) trên App

Lên lịch gửi Thông Báo Đẩy (Push) trên App

Với tính năng lên lịch gửi thông báo đẩy, bạn có thể soạn sẵn nội dung các chương trình khuyến mãi và lên lịch (ngày, giờ cụ thể) để gửi đến khách hàng. Với việc lên lịch, bạn có thể … Continued
Chuyển sản phẩm cho Đại Lý Affiliate Reseller

Chuyển sản phẩm cho Đại Lý Affiliate Reseller

Affiliate là một trong những tính năng tiêu biểu mà GoSELL cập nhật trong phiên bản 3.2, bao gồm 2 hình thức: Affiliate Dropship và Affiliate Reseller. Với hình thức Reseller, một trong các hoạt động thường xuyên chủ shop … Continued
Tạo Cấp Độ Thành Viên

Tạo Cấp Độ Thành Viên

Tạo Cấp Độ Thành Viên Bạn muốn thiết lập chương trình khách hàng thân thiết cho những cấp độ khách hàng cho doanh nghiệp, cửa hàng của mình vừa có thể chăm sóc khách hàng tốt hơn thông qua hạn … Continued
Cài Đặt Google Analytics (Mobile App)

Cài Đặt Google Analytics (Mobile App)

Cài Đặt Google Analytics (Mobile App) Google Analytics là gì? Google Analytics là một trong số các công cụ SEO miễn phí được cung cấp bởi Google nhằm thu thập dữ liệu về khách hàng khi họ sử dụng và … Continued