Cài Đặt Google Analytics Với Website

Cài Đặt Google Analytics Với Website

Cài Đặt Google Analytics (Website) Google Analytics là gì ? Google Analytics là một trong số các công cụ seo miễn phí được cung cấp bởi Google nhằm thu thập dữ liệu về hiện diện kỹ thuật số của website … Continued
Lên lịch gửi Thông Báo Đẩy (Push) trên App

Lên lịch gửi Thông Báo Đẩy (Push) trên App

Với tính năng lên lịch gửi thông báo đẩy, bạn có thể soạn sẵn nội dung các chương trình khuyến mãi và lên lịch (ngày, giờ cụ thể) để gửi đến khách hàng. Với việc lên lịch, bạn có thể … Continued
Tạo Cấp Độ Thành Viên

Tạo Cấp Độ Thành Viên

Tạo Cấp Độ Thành Viên Bạn muốn thiết lập chương trình khách hàng thân thiết cho những cấp độ khách hàng cho doanh nghiệp, cửa hàng của mình vừa có thể chăm sóc khách hàng tốt hơn thông qua hạn … Continued
Cài Đặt Google Analytics (Mobile App)

Cài Đặt Google Analytics (Mobile App)

Cài Đặt Google Analytics (Mobile App) Google Analytics là gì? Google Analytics là một trong số các công cụ SEO miễn phí được cung cấp bởi Google nhằm thu thập dữ liệu về khách hàng khi họ sử dụng và … Continued
Thông Báo Khách Hàng Bài Viết, Video Giới Thiệu

Thông Báo Khách Hàng Bài Viết, Video Giới Thiệu

Thông Báo Khách Hàng Bài Viết, Video Giới Thiệu Bạn muốn thông báo cho khách hàng của mình về những thông tin, những bài viết về đời sống, nội dung hữu ích giúp cho khách hàng cập nhật nhiều thông … Continued
Quản Lý Landing Page

Quản Lý Landing Page

Quản Lý Landing Page Landing Page hay còn được gọi là trang đích sẽ giúp thể hiện những nội dung tập trung về những nội dung mà khách hàng đang quan tâm nhằm dẫn dắt và thuyết phục người đọc … Continued