Giới Thiệu Trang Quản Trị (Dashboard)

Giới Thiệu Trang Quản Trị (Dashboard)

Giới Thiệu Trang Quản Trị GoSELL (Dashboard) Để phát triển tốt công việc kinh doanh, bán hàng trên trực tuyến, mạng xã hội, … nhưng không phải mất quá nhiều thời gian trong việc chuẩn bị về mặt kỹ thuật, … Continued
Giới Thiệu Giao Diện Trang Sản Phẩm

Giới Thiệu Giao Diện Trang Sản Phẩm

Giới Thiệu Giao Diện Trang Sản Phẩm Bạn có thể thiết kế website GoWEB, chọn lựa giao diện phù hợp. Ở giao diện trang sản phẩm sẽ thể hiện những nội dung sau: Hình ảnh hiển thị: là hình ảnh … Continued
Giới Thiệu Giao Diện Trang Dịch Vụ

Giới Thiệu Giao Diện Trang Dịch Vụ

Giới Thiệu Giao Diện Trang Dịch Vụ Bạn có thể thiết kế website GoWEB, chọn lựa mẫu phù hợp. Ở giao diện trang dịch vụ sẽ thể hiện những nội dung sau: 1/ Hình ảnh hiển thị: là hình ảnh dịch … Continued
Giới Thiệu Giao Diện Trang Giỏ Hàng

Giới Thiệu Giao Diện Trang Giỏ Hàng

Giới Thiệu Giao Diện Trang Giỏ Hàng Số Lượng Sản Phẩm trong Giỏ Hàng: là tổng số lượng các sản phẩm khác nhau trong 1 giỏ hàng Thông tin chi tiết giỏ hàng: là thông tin về tên, thuộc tính, giá, khuyến … Continued
Giới Thiệu Giao Diện Trang Thanh Toán

Giới Thiệu Giao Diện Trang Thanh Toán

Giới Thiệu Giao Diện Trang Thanh Toán Hướng Dẫn: 1/ Phương thức thanh toán: phương thức mà khách hàng lựa chọn để thanh toán 1 trong 4 hình thức (Visa, ATM, Thanh toán khi nhận hàng, Chuyển khoản ngân hàng) 2/ … Continued
Thông Báo Trên Hệ Thống Quản Lý

Thông Báo Trên Hệ Thống Quản Lý

Thông Báo Trên Hệ Thống Quản Lý Thông Báo (Notification) từ hệ thống quản lý trên Trang Quản Trị GoSELL – GoSELL Dashboard sẽ giúp bạn biết được những thông tin bạn còn thiếu và cần hoàn chỉnh trong quá … Continued