Tạo Trang Nội Dung / Thêm Trang Nội Dung Mới

Tạo Trang Nội Dung / Thêm Trang Nội Dung Mới

Tạo Trang Nội Dung / Thêm Trang Nội Dung Mới Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home ) Bước 2: Click vào mục Cửa hàng trực tuyến, Chọn Trang Bước 3: Chọn phần Trang chi tiết Bước 4: Click vào phần Tên trang Bước 5: Nhập Tiêu … Continued
Cập Nhật Trang Nội Dung / Bài Viết

Cập Nhật Trang Nội Dung / Bài Viết

Cập Nhật Trang Nội Dung / Bài Viết Sau khi đã đăng tải nội dung trang lên cửa hàng trực tuyến, nếu bạn muốn thay đổi hoặc thêm thông tin cho trang của mình thì hãy xem kỹ hướng dẫn … Continued
Xóa Trang Nội Dung

Xóa Trang Nội Dung

Xóa Trang Nội Dung Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home ) Bước 2: Click vào mục Cửa hàng trực tuyến, Chọn Trang Bước 3: Chọn Trang bạn muốn xóa trong danh sách Trang ở phần Quản lý Trang Bước 4: Click vào Icon để xóa Trang Bước 5: Click vào OK để … Continued