Phân Tích Báo Cáo Đặt Chỗ

Phân Tích Báo Cáo Đặt Chỗ

Phân Tích Báo Cáo Đặt Chỗ Ở phần này người bán, chủ shop có thể xem được phân tích báo cáo đặt chỗ để theo dõi lịch hẹn theo thời gian : vào cuối ngày, hôm qua, tuần này, tuần … Continued
Xem Danh Sách Đặt Chỗ

Xem Danh Sách Đặt Chỗ

Cách Xem Danh Sách Đặt Chỗ Ở phần Quản lý đặt chỗ chủ shop, chủ dịch vụ có thể xem danh sách đặt chỗ để có thể thao tác, xử lý xác nhận, quản lý tất cả lịch đặt chỗ … Continued
Xử Lý Đặt Chỗ Trong Ngày

Xử Lý Đặt Chỗ Trong Ngày

Xử Lý Đặt Chỗ Trong Ngày Bạn muốn lưu lại tất cả những giao dịch từ việc đặt lịch hẹn sử dụng dịch vụ từ khách hàng của mình. Và có thể dễ dàng, thao tác nhanh chóng xử lý … Continued
Đặt Chỗ Dịch Vụ Thanh Toán Trả Sau

Đặt Chỗ Dịch Vụ Thanh Toán Trả Sau

Với tính năng, tạo dịch vụ đặt chỗ không cần thanh toán thanh toán, SELLER (người bán hàng) có thể tắt phương thức thanh toán cho dịch vụ. Sau khi tắt, khách hàng có thể đặt chỗ dịch vụ mà … Continued