Hướng Dẫn Nhập Dữ Liệu Danh Sách Khách Hàng Theo Chi Nhánh Bán Hàng

Đối với những cửa hàng có nhiều chi nhánh bán hàng, việc bán hàng tại quầy và thu thập thông tin khách hàng tại các chi nhánh là điều vô cùng cần thiết để sau này bạn có thể liên hệ và gửi thông báo theo tháng khi ra mắt các dòng sản phẩm mới đến những khách hàng của mình. Bạn có thể xem qua hướng dẫn cơ bản về nhập dữ liệu danh sách khách hàng tại đây

Hướng Dẫn Nhập Dữ Liệu Danh Sách Khách Hàng

Bước 1: Truy Cập Dashboard Quản Trị GoSELL

Bước 2: Vào mục Quản Lý Khách Hàng (Khách Hàng >> Tất Cả Khách Hàng)

Bước 3: Click chọn Nhập

Bước 4: Chọn File Dữ Liệu có sẵn ở trên thiết bị máy tính

Bước 5: Chọn Chi Nhánh muốn nhập thông tin vào, sau đó Click Nhập để hoàn tất Nhập Dữ Liệu

Tệp tin được tải lên hoàn tất sẽ cho bạn thông báo, nếu thông tin khách hàng bị trùng thì thông tin sẽ không được nhập vào hệ thống.

Ví dụ thông báo hiển thị như sau: “0/37” khách hàng đã được tạo thành công trong cơ sở dữ liệu cửa hàng của bạn.”

  • 0: là số khách hàng không được tải lên vì bị trùng nên không nhập lên được hệ thống CRM
  • 37: là tổng số thông tin các khách hàng trong tệp (có 37 khách hàng có 1 trong những thông tin sau họ tên, số điện thoại, email)