Nhúng Video Youtube Vào Mô Tả Sản Phẩm

Người bán, chủ shop có thể chèn video từ Youtube vào web để giới thiệu, quảng cáo nội dung, thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của công ty một cách sinh động và chân thực hơn bằng cách nhúng đoạn mã video từ Youtube.

Hướng dẫn nhúng video youtube vào web

Bước 1: Mở link video Youtube bạn muốn hiển thị trong phần Mô tả sản phẩm

Cách nhúng video youtube vào web

Bước 2: Click vào nút Chia sẻ bên dưới video 

Bước 3: Click vào Nhúng 

Cách nhúng video youtube vào web

Bước 4: Sao chép đoạn mã của video bằng cách Click vào nút Sao chép

Cách nhúng video youtube vào webCách nhúng video youtube vào web

Bước 5: Click vào nút Code view trong phần Mô tả

Cách nhúng video youtube vào web 

Bước 6: Dán đoạn mã nhúng vừa sao chép 

Cách nhúng video youtube vào web

Bước 7: Click vào Code view lần nữa để hiển thị giao diện nội dung, và bạn đã hoàn tất việc thêm video vào phần Mô tả sản phẩm

Cách nhúng video youtube vào web

Bước 8: Click vào Lưu để cập nhật Video bạn vừa thêm vào phần Mô tả

Bước tiếp theo: Thêm thứ tự ưu tiên sản phẩm để dễ dàng sắp xếp và tìm kiếm