Hướng Dẫn Quản Lý Sản Phẩm

Bạn có thể quản lý sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm theo từng nền tảng, trạng thái khác nhau với GoSELL bằng cách

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard

Bước 2: Click vào mục Sản Phẩm, Chọn Tất Cả Sản Phẩm

Quản lý sản phẩm trên website

Khi Click vào phần Tất cả sản phẩm sẽ hiện phần giao diện Quản lý sản phẩm, ở đây người bán, chủ shop có thể xem được tất cả sản phẩm mình đã đăng tải lên cửa hàng trực tuyến, nhập thông tin hình ảnh lên trên kho hàng

Người bán, chủ shop có thể đăng tải không giới hạn số lượng sản phẩm cho cửa hàng, shop của mình đa dạng, phong phú về mặt hàng, mẫu mã, ngành hàng, danh mục, loại sản phẩm

Lọc sản phẩm để tìm ra danh sách sản phẩm theo mong muốn của chủ shop

Tất cả các kênh: Sản phẩm được đăng tải bao gồm sản phẩm nhập lên kho ở cửa hàng trực tuyến của Website, Mobile App (Ứng dụng di động), trên sàn thương mại điện tử GoMUA, Shopee, Lazada

  • Shopee: Sản phẩm được đăng tải bao gồm sản phẩm đồng bộ từ gian hàng ở sàn thương mại điện tử Shopee
  • Lazada: Sản phẩm được đăng tải bao gồm sản phẩm đồng bộ từ gian hàng ở sàn thương mại điện tử Lazada

Tất cả trạng thái: Sản phẩm ở Tất cả trạng thái Đang hiển thị, Đang ẩn, Đang lỗi

Đang bán: Sản phẩm ở trạng thái Đang hiển thị

Đã ngừng bán: Sản phẩm ở trạng thái Đang ẩn

Đang lỗi: Sản phẩm đang thiếu một số thông tin hoặc thông tin sản phẩm chưa hợp lý theo yêu cầu của hệ thống Shopee, Lazada khi đồng bộ về hệ thống

Cập nhật gần đây: Sản phẩm được đăng tải theo thứ tự từ ngày gần nhất đến hiện tại

Số lượng giảm dần: Sản phẩm được đăng tải theo thứ tự từ số lượng lớn nhất đến số lượng nhỏ nhất

Số lượng tăng dần:  Sản phẩm được đăng tải theo thứ tự từ số lượng nhỏ nhất đến số lượng lớn nhất

Thứ tự ưu tiên là thứ tự mà chủ shop gán cho sản phẩm để sản phẩm được sắp xếp hiển thị theo thứ tự mong muốn chủ shop đề ra

Thứ tự lớn sẽ nằm trên cùng và xuất hiện ở trang đầu tiên

Thứ tự ưu tiên giảm dần: là thứ tự ưu tiên sản phẩm lớn nằm trên

Thứ tự ưu tiên tăng dần: là thứ tự ưu tiên sản phẩm lớn nằm dưới

Người bán, chủ shop có thể linh hoạt điều chỉnh, lọc sản phẩm theo kênh, theo trạng thái sản phẩm, theo cập nhật sản phẩm

Quản lý danh sách sản phẩm trên GoSELL

Sau khi chọn được sản phẩm cần tìm, bạn có thể thực hiện:

Thêm Thứ Tự Ưu Tiên Sản Phẩm

Đặt Giá Bán Cho Sản Phẩm

Đặt Mã SKU Cho Sản Phẩm