Nếu chủ shop, người bán muốn ngưng hiển thị những hoạt động dịch vụ tại shop trên cửa hàng trực tuyến, ứng dụng di động, sàn thương mại điện tử để có thể sử dụng tính năng Bật/Tắt (Hiển Thị/Ẩn) Dịch Vụ.

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Sản phẩm, Chọn Tất Cả Dịch Vụ

Bước 3: Click vào dịch vụ muốn ẩn 

Bước 4: Click vào nút ngừng bán để ẩn dịch vụ 

Hiển thị/ Ẩn dịch vụ

Khi Click vào nút ngừng bán, trạng thái hoạt động sẽ chuyển sang “ Đã ngừng bán ’, sản phẩm sẽ không còn hiển thị trên ứng dụng di động, sàn thương mại điện tử, cửa hàng trực tuyến, Website

Nếu người bán muốn hiển thị lại thì click vào nút “Bán ngay“, sản phẩm sẽ hiển thị trên ứng dụng di động, sàn thương mại điện tử, cửa hàng trực tuyến, Website

Hiển thị/ Ẩn dịch vụ

Bước 5: Click vào Lưu để cập nhật thành công 

Hiển thị/ Ẩn dịch vụ

Trên đây là hướng dẫn Bật/Tắt (Hiển Thị/Ẩn) Dịch Vụ. Bạn có thể xem thêm các bài viết hướng dẫn khác của GoSELL:

Xem Dịch Vụ
Thêm Khung Giờ Hoạt Động Dịch Vụ

Leave a Reply